1:18 PM, 33°C HOT. MOSTLY SUNNY. Fri 21 Nov 2014(SYDNEY TIME)